Algemene voorwaarden

Deelnemen aan de 4 Mijl van Staphorst betekent dat je akkoord bent gegaan met de volgende voorwaarden:

  • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de 4 Mijl van Staphorst;
  • Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid;
  • De deelnemer verklaart de persoonsgegevens naar waarheid te hebben ingevuld en de door de organisatie gestelde minimum leeftijd voor deelname te hebben bereikt;
  • De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens de 4 Mijl van Staphorst gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is.

Hoofdsponsor

Budget-bestrating.nl

Organisatie

AG '85

Sponsoren